Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 26 januari 2018, over deze onderwerpen: OCMW - Sociale zaken

De N-VA-fractie heeft in het dossier voor- en naschoolse kinderopvang getoond dat ze effectief weegt op het Roosdaalse gemeentebeleid. In november legde de CD&V-meerderheid de modaliteiten vast waaronder 3W Plus de voor- en naschoolse kinderopvang na de kerstvakantie van de gemeente zou overnemen …

Op 23 februari ging de gemeenteraad van februari 2017 door. De agenda voor die vergadering kan u als bijlage bij dit bericht vinden. Het werd een relatief korte vergadering, waarvan we enkele dossiers kort willen toelichten. We namen akte van het feit dat de gouverneur onze fractie gelijk gaf …

Op 18 december 2015, over deze onderwerpen: Activiteiten - Afdelingswerking, OCMW - Sociale zaken

Een nieuwe eindejaarsperiode, een nieuwe Music For Life. En ook dit jaar blijft N-VA Roosdaal niet onbetuigd in het hele verhaal. Enkele goeie acties maken dat er dit jaar maar liefst 600 euro gestort wordt voor Bednet.   Kristof Cooreman (Gemeenteraadslid N-VA Roosdaal): “We hebben gekozen om dit …

Op 8 december 2015, over deze onderwerpen: OCMW - Sociale zaken, Werk - Arbeidsmarkt

De OCMW-fractie van de Roosdaalse N-VA diende op de OCMW-raad een agendapunt in om te onderzoeken of het mogelijk is om leefloners in te schakelen in gemeenschapsdienst, met het oog op een succesvolle (re-)integratie in de arbeidsmarkt. Het punt werd unaniem goedgekeurd.   N-VA Roosdaal: “Met dit …

Op 7 mei 2015, over deze onderwerpen: OCMW - Sociale zaken

Agnes Eylenbosch is het nieuwste OCMW-raadslid voor N-VA Roosdaal. Zij volgt Annick Borloo op. Die verhuist na het overlijden van Michel Hemmeryckx naar de gemeenteraad. Voor de 60-jarige Agnes Eylenbosch is dit haar eerste mandaat. 'Het is uiteraard jammer dat het op deze manier moet gebeuren& …

Op 3 februari 2015, over deze onderwerpen: OCMW - Sociale zaken

Luc Vanhalme (66) volgt de ontslagnemende Joren Vanden Brande (N-VA) op in de OCMW-raad. Door zijn verhuis naar Lennik moest Vanden Brande zijn mandaat neerleggen. Bijzonder was dat het kersverse OCMW-raadslid uitgerekend op zijn verjaardag voor het eerst een zitting mocht bijwonen. 'Bij de …