Geen herwaardering voor OCMW-personeel van niveau E

Op 9 september 2018, over deze onderwerpen: OCMW - Sociale zaken, Werk - Arbeidsmarkt

In het sectoraal akkoord 2005-2007 werd afgesproken onder welke voorwaarden de betrekkingen voor het gemeente- en OCMW-personeel konden opgewaardeerd worden van niveau E naar niveau D. Voor het gemeentepersoneel werd dit reeds in 2009 aangepast, voor het OCMW-personeel gebeurde dat nog steeds niet. Tijdens de OCMW-vergaderingen hebben de N-VA-raadsleden dit verschillende malen mondeling bij de meerderheid aangekaart, echter zonder gevolg.
Daarom beslisten zij een schriftelijk voorstel in te dienen. Dat er voor sommige personeelsleden eerst een examen moet afgenomen worden, kan volgens ons geen probleem zijn aangezien dat ook voor andere functies is gebeurd. Ook op het kabinet van minister Homans was de verwondering, over het langdurig uitblijven van dergelijke beslissing, zeer groot. Het uitstellen van de herwaardering heeft voor die personeelsleden reeds tien jaar een impact op hun wedde en ook op hun later pensioen. Een schril contrast met de loonsverhoging voor de OCMW-secretaris.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is