Nieuws

Alle nieuwsitems

Dit jaar deelden we geen gele rozen uit aan alle inwoners van Roosdaal die hun leeuwenvlag uithingen. Omwille van de sperperiode voor de verkiezingen bezorgden we wel een bedankingskaartje aan de inwoners die, tussen alle driekleuren, ook de Vlaamse Leeuw lieten wapperen. Volgend jaar zijn we terug …

Op 29 april 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd - Sport - Bibliotheek, Gemeenteraad

 “Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze samenleving. Net zoals volwassenen hebben kinderen eigen specifieke behoeften en bekijken ze de omgeving vanuit een eigen leefwereld. Als fractie beschouwen we kinderen en jongeren als medeburgers, die volwaardig deelnemen aan de samenleving. Ook onze …

Op 12 februari 2018, over deze onderwerpen: Activiteiten - Afdelingswerking

Op 5 februari kwam minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, Jan Jambon, een woordje uitleg geven bij de manier waarop de N-VA in zowel de Vlaamse als de federale regering de zaken in beweging zet. Na de uiteenzetting en tijdens de aansluitende receptie nam hij ruim de tijd om vragen te …

Op 11 februari 2018, over deze onderwerpen: Activiteiten - Afdelingswerking

Ook dit jaar kon u ons deze voormiddag terugvinden in de verschillende deelgemeenten. Hoewel de koude wind ons wat overviel, konden wij het toch warm krijgen van de blije gezichten bij het krijgen van een presentje. Met een hart voor de Roosdaalse burger! …

Op 26 januari 2018, over deze onderwerpen: OCMW - Sociale zaken

De N-VA-fractie heeft in het dossier voor- en naschoolse kinderopvang getoond dat ze effectief weegt op het Roosdaalse gemeentebeleid. In november legde de CD&V-meerderheid de modaliteiten vast waaronder 3W Plus de voor- en naschoolse kinderopvang na de kerstvakantie van de gemeente zou overnemen …

Op 1 december 2017, over deze onderwerpen: Financiën - Begroting, Mobiliteit - Openbare Werken

“Wou komt de nie kerk van Poumel?” was het thema van het wagenspel van de “Dikke van Pamel-feesten” van 1986. Als we de gang van zaken rond de Sint-Gaugericuskerk op een rijtje zetten, vragen we ons af of we dat wagenspel niet eens opnieuw moeten opvoeren. Ettelijke jaren geleden werd aan de …