Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 1 december 2017, over deze onderwerpen: Financiën - Begroting, Mobiliteit - Openbare Werken

“Wou komt de nie kerk van Poumel?” was het thema van het wagenspel van de “Dikke van Pamel-feesten” van 1986. Als we de gang van zaken rond de Sint-Gaugericuskerk op een rijtje zetten, vragen we ons af of we dat wagenspel niet eens opnieuw moeten opvoeren. Ettelijke jaren geleden werd aan de …

Op 1 november 2017, over deze onderwerpen: Borchtlombeek, Mobiliteit - Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening - Wonen

Op de gemeenteraad van oktober kwam het dossier ter sprake van het geplande Aquafinproject langs de Populierstraat, Bosstraat, Stampmolenstraat en IJzerenkruisstraat in Borchtlombeek. Met dit project, dat geraamd is op net geen 3 miljoen euro (waarvan de helft ten laste van de gemeente), worden …

De agenda voor de gemeenteraad van 27 april  kan u als bijlage bij dit bericht vinden. Volgende punten wilden we kort toelichten: Gemeentepersoneel: aangepaste versie rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel-goedkeuring: Omdat het dossier niet volledig aan de gemeenteraad werd voorgelegd …

Op 26 december 2014, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Mobiliteit - Openbare Werken, Pamel, Ruimtelijke Ordening - Wonen

De Roosdaalse N-VA-fractie vroeg aan de meerderheid om de plannen voor de bouw van een sporthal en sportterreinen op te bergen. Ze vinden zo'n megalomaan project niet verantwoord gezien de financiële situatie. De Raad van State vernietigde onlangs de plannen en de meerderheid is van plan om …

Op 1 december 2013, over deze onderwerpen: Financiën - Begroting, Mobiliteit - Openbare Werken

Omdat ook in Roosdaal alle woningen moeten aangesloten worden op een gescheiden rioleringsstelsel besliste de gemeente tijdens de vorige legislatuur om alle afkoppelingsen aansluitingskosten uit de gemeentekas te betalen. Een deel van die kosten zou gerecupereerd worden op de BOT- en VEW-bijdrage …

Op 1 september 2013, over deze onderwerpen: Financiën - Begroting, Mobiliteit - Openbare Werken

Op de gemeenteraad van juni stelde CD&V een raming voor van 20 000 euro (zie foto van uittreksel bij dit artikel) voor het metsen van een muurtje van 10 m² in de Pinijzekets. Die hallucinante raming liet de CD&V-meerderheid op de gemeenteraad los en hoopte dat de N-VA dat nog zou goedkeuren ook …