Onderwijs

Nieuws over dit onderwerp

Verslag gemeenteraad 27 april 2017

De agenda voor de gemeenteraad van 27 april  kan u als bijlage bij dit bericht vinden. Volgende punten wilden we kort toelichten: Gemeentepersoneel: aangepaste versie rechtspositieregeling voor het …

N-VA fractie ijvert voor veilige klaslokalen

Voor de gemeenteraad van donderdag 25 september 2014 diende de N-VA fractie zelf een agendapunt in omtrent de aankoop/huur van een containerklas in de basisschool van OLV-Lombeek. Gezien het …

N-VA weegt op nieuw schoolreglement!

De N-VA-fractie heeft bij monde van gemeenteraadslid Wendy Godaert nog eens getoond dat ze effectief op het beleid kan wegen. Een eerste versie van het nieuwe schoolreglement voor de gemeentelijke …