Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 29 april 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd - Sport - Bibliotheek, Gemeenteraad

 “Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze samenleving. Net zoals volwassenen hebben kinderen eigen specifieke behoeften en bekijken ze de omgeving vanuit een eigen leefwereld. Als fractie beschouwen we kinderen en jongeren als medeburgers, die volwaardig deelnemen aan de samenleving. Ook onze …

De agenda voor de gemeenteraad van 27 april  kan u als bijlage bij dit bericht vinden. Volgende punten wilden we kort toelichten: Gemeentepersoneel: aangepaste versie rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel-goedkeuring: Omdat het dossier niet volledig aan de gemeenteraad werd voorgelegd …

Op 24 februari 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Milieu - Omgeving - Energie, Ruimtelijke Ordening - Wonen

Zijn ze u ook al opgevallen; de gele bordjes die u wegwijs maken langs het tragewegennet in onze buurgemeenten? Sinds 2011 sponsort de provincie zowel de aankoop als de plaatsing van deze bordjes. Buurgemeente Liedekerke was er toen als de kippen bij om op dat aanbod in te gaan. Eind november 2013 …

Op 23 februari ging de gemeenteraad van februari 2017 door. De agenda voor die vergadering kan u als bijlage bij dit bericht vinden. Het werd een relatief korte vergadering, waarvan we enkele dossiers kort willen toelichten. We namen akte van het feit dat de gouverneur onze fractie gelijk gaf …

Op 9 december 2015, over deze onderwerpen: Financiën - Begroting, Gemeenteraad

Er wordt in 2016 € 12 500.00 extra ingeschreven voor een nieuwe softwaretoepassing die een e-loket op de gemeentelijke website zal mogelijk maken (met digitale handtekening) Er wordt € 250 000.00 vooruitgeschoven van 2017 naar 2016 voor de uitwerking van het RUP Pamel (sportinfrastructuur). Het …

Op 27 november 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Op de agenda van de gemeenteraad van november (die u als bijlage bij dit nieuwbericht kan vinden) stonden weinig agendapunten, dus was er weinig inspraak mogelijk van onze fractie. De 8 agendapunten werden door ons wel aan een kritische noot onderworpen! Zo had de meerderheid deze keer een harde …