ICT - Digitalisering

Nieuws over dit onderwerp

Verslag gemeenteraad 27 april 2017

De agenda voor de gemeenteraad van 27 april  kan u als bijlage bij dit bericht vinden. Volgende punten wilden we kort toelichten: Gemeentepersoneel: aangepaste versie rechtspositieregeling voor het …

Nieuwe website N-VA Roosdaal!

Welkom op de nieuwe website van N-VA Roosdaal! De vorige website was wat gedateerd en verdiende een opfrisbeurt. We zijn tevreden dat die nu achter de rug is en hopen dat u als bezoeker hier de …