ICT - Digitalisering

Nieuws over dit onderwerp

Roosdaal krijgt 15.000 euro Wifi 4EU-subsidies

Begin 2019 keurde de gemeenteraad het voorstel van de N-VA-fractie om deel te nemen aan de Europese oproep ter bevordering van de internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen (Wifi4EU) goed. “Door …

Verslag gemeenteraad 27 april 2017

De agenda voor de gemeenteraad van 27 april  kan u als bijlage bij dit bericht vinden. Volgende punten wilden we kort toelichten: Gemeentepersoneel: aangepaste versie rechtspositieregeling voor het …