Nieuws

Alle nieuwsitems

Dit jaar deelden we geen gele rozen uit aan alle inwoners van Roosdaal die hun leeuwenvlag uithingen. Omwille van de sperperiode voor de verkiezingen bezorgden we wel een bedankingskaartje aan de inwoners die, tussen alle driekleuren, ook de Vlaamse Leeuw lieten wapperen. Volgend jaar zijn we terug …

Ook dit jaar ging N-VA Roosdaal aan de monumenten voor de beide Wereldoorlogen een krans neerleggen. Op die manier willen we respect betuigen aan hen die strijdend gesneuveld zijn op het slagveld. U kan bij dit artikel ook enkele foto's zien …

Op 4 november 2017, over deze onderwerpen: Borchtlombeek, Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Pamel, Strijtem

De N-VA fractie diende in de gemeenteraad van oktober twee agendapunten in die te maken hebben met de Roosdaalse begraafplaatsen. Een eerste agendapunt betrof de opmaak van een lijst van graven met lokaal historisch belang. Indien een gehele of gedeeltelijke ontruiming van een begraafplaats zou …

Op 12 oktober 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Pamel, Ruimtelijke Ordening - Wonen

Tijdens de gemeenteraad van 6 juli gaven wij reeds aan dat het dossier met betrekking tot de voetwegen tussen de Keerstraat, Sint-Rochusweg en Kwinkeleer, inhoudelijke fouten bevatte en daarom vroeg de N-VA-fractie het dossier naar een volgende gemeenteraad te verplaatsen om het College van …

Op 26 december 2014, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Mobiliteit - Openbare Werken, Pamel, Ruimtelijke Ordening - Wonen

De Roosdaalse N-VA-fractie vroeg aan de meerderheid om de plannen voor de bouw van een sporthal en sportterreinen op te bergen. Ze vinden zo'n megalomaan project niet verantwoord gezien de financiële situatie. De Raad van State vernietigde onlangs de plannen en de meerderheid is van plan om …