Nieuws

Alle nieuwsitems

Ook dit jaar ging N-VA Roosdaal aan de monumenten voor de beide Wereldoorlogen een krans neerleggen. Op die manier willen we respect betuigen aan hen die strijdend gesneuveld zijn op het slagveld. U kan bij dit artikel ook enkele foto's zien …

Op 4 november 2017, over deze onderwerpen: Borchtlombeek, Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Pamel, Strijtem

De N-VA fractie diende in de gemeenteraad van oktober twee agendapunten in die te maken hebben met de Roosdaalse begraafplaatsen. Een eerste agendapunt betrof de opmaak van een lijst van graven met lokaal historisch belang. Indien een gehele of gedeeltelijke ontruiming van een begraafplaats zou …

Op 1 november 2017, over deze onderwerpen: Borchtlombeek, Mobiliteit - Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening - Wonen

Op de gemeenteraad van oktober kwam het dossier ter sprake van het geplande Aquafinproject langs de Populierstraat, Bosstraat, Stampmolenstraat en IJzerenkruisstraat in Borchtlombeek. Met dit project, dat geraamd is op net geen 3 miljoen euro (waarvan de helft ten laste van de gemeente), worden …

Op 17 juni 2017, over deze onderwerpen: Activiteiten - Afdelingswerking, Politie - Veiligheid

N-VA Roosdaal organiseert op 22 juni 2017 een informatieavond over Buurt Informatie Netwerken. Dit zijn burgerinitiatieven die de veiligheid van de inwoners willen helpen verhogen. Er zijn er in Vlaanderen inmiddels als een 1000-tal van opgericht en die blijken succesvol te zijn. De provincie Vlaams …

De agenda voor de gemeenteraad van 27 april  kan u als bijlage bij dit bericht vinden. Volgende punten wilden we kort toelichten: Gemeentepersoneel: aangepaste versie rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel-goedkeuring: Omdat het dossier niet volledig aan de gemeenteraad werd voorgelegd …

Op 24 februari 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Milieu - Omgeving - Energie, Ruimtelijke Ordening - Wonen

Zijn ze u ook al opgevallen; de gele bordjes die u wegwijs maken langs het tragewegennet in onze buurgemeenten? Sinds 2011 sponsort de provincie zowel de aankoop als de plaatsing van deze bordjes. Buurgemeente Liedekerke was er toen als de kippen bij om op dat aanbod in te gaan. Eind november 2013 …