N-VA weegt op lestijdenpakket

Op 9 september 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Onderwijs

Dat de gemeente Roosdaal nood heeft aan een N-VA-bestuur in verband met onderwijs bleek nogmaals in het dossier rond het lestijdenpakket.
Toen tijdens de gemeenteraad het dossier rond het lestijdenpakket voor de vestigingsplaatsen van Triangel Roosdaal ter goedkeuring lag, stelden we vast dat het college een foutieve berekening had gemaakt. Dat dit dossier een belangrijke consequentie had in toekennen van betrekkingen (lees: extra uren voor onderwijsopdrachten) in de basisscholen kan niet ontkend worden.
Als ik een dossier bestudeer, ga ik na in welke mate inwoners en in dit geval onze schoolgaande kinderen, er het meeste baat bij kunnen hebben. Toen ik zelf een berekening maakte met de mij aangeboden leerlingenprognose, stelde ik vast dat de berekening in het ons voorgelegde dossier niet klopte. Maar liefst 12 lestijden (een halftijdse opdracht) konden door onze alertheid extra gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid en worden ingepland voor volgend schooljaar”, aldus Wendy Godaert, gemeenteraadslid.
Weer eens een goede zaak voor onze schoolgaande kinderen, hun ouders en het onderwijzend personeel !

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is