"Wou komt de nie kerk va Poumel?"

Op 1 december 2017, over deze onderwerpen: Financiën - Begroting, Mobiliteit - Openbare Werken

“Wou komt de nie kerk van Poumel?” was het thema van het wagenspel van de “Dikke van Pamel-feesten” van 1986. Als we de gang van zaken rond de Sint-Gaugericuskerk op een rijtje zetten, vragen we ons af of we dat wagenspel niet eens opnieuw moeten opvoeren.

Ettelijke jaren geleden werd aan de ingang van de Sint-Gaugericuskerk te Pamel een constructie geplaatst. In eerste instantie dachten we aan een baldakijn voor het bezoek van een hoogwaardigheidsbekleder of een bescheiden kunstwerk van Arne Quinze. Het was echter een vangnet dat op bevel van de burgemeester was geplaatst, omdat er een lei van de toren was gevallen.

Jaren gebeurde er, met uitzondering van de maandelijkse factuur van het verhuurbedrijf, niets aan de kerk. Inmiddels is de rekening voor de Roosdaalse burger opgelopen tot ongeveer 13.000 euro, maar is de Roosdaalse gemeenschap eigenaar geworden van het staketsel.

Groot was onze verbazing toen in augustus 2017 het staketsel werd verwijderd. Waarvoor had het er al die jaren gestaan? Als er echt iets mis was met de kerk of de toren, dan zouden er (restauratie)werken moeten zijn uitgevoerd, maar daarvan hebben wij in elk geval niets gemerkt. Onze klomp brak helemaal, toen eind augustus de kerk gesloten werd, omdat er stenen uit het schip van de kerk naar beneden waren gevallen.

Reeds in 2011 nodigde Geert Bourgeois, de toenmalige Vlaamse minister van Binnenlands  Bestuur, de gemeenten en de kerkbesturen uit om zich over de toekomst van de parochiekerken te bezinnen. Op gemeentelijk niveau moet een kerkenbeleidsplan (of een langetermijnvisie) goedgekeurd worden, als men voor restauratiewerken aan de kerken subsidies van de Vlaamse overheid wil bekomen. In zo’n kerkenbeleidsplan moet aangegeven worden welke kerken hun functie voor de eredienst behouden en welke kerken in aanmerking komen voor neven- of herbestemming.

Reeds tweemaal heeft N-VA Roosdaal op de gemeenteraad geïnformeerd naar de stand van zaken. Het college van burgemeester en schepenen schoof het dossier echter steeds voor zich uit. Roosdaal is daarmee een van de enige gemeenten in het vicariaat Mechelen-Brussel waar nog geen toekomstvisie op de parochiekerken is opgesteld.

Wij zijn van oordeel dat het opstellen van een kerkenbeleidsplan een uitstekend thema is om alle  burgers van Roosdaal hun zeg te laten doen over de toekomst van de parochiekerken en om de burgers voorstellen te laten formuleren en te laten meedenken over de eventuele neven- of herbestemming van bepaalde kerken.

 

Bijdragen van de Roosdaalse burgers via de gemeentefinanciën in de werking van de verschillende kerkfabrieken in 2016:

 

Kerkfabriek Sint-Gaugericus Pamel € 93.579,30

Kerkfabriek Sint-Apollonia Ledeberg € 38.297,34

Kerkfabriek Sint-Amandus Borchtlombeek € 24.552,85

Kapelanie Onbevlekt Hart van Maria Kattem € 3.492,91

Kerkfabriek Sint-Martinus Strijtem € 38.960,38

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek € 17.907,86

TOTAAL € 216.790,64

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is