Verslag gemeenteraad 23 februari 2017

Op 23 februari ging de gemeenteraad van februari 2017 door. De agenda voor die vergadering kan u als bijlage bij dit bericht vinden.

Het werd een relatief korte vergadering, waarvan we enkele dossiers kort willen toelichten.

  • We namen akte van het feit dat de gouverneur onze fractie gelijk gaf betreffende het dossier van de voetwegen. Raadslid Kristof Cooreman diende dit agendapunt 3 jaar geleden al in. Toen stelde men dat men het jaar erop zou terug komen met dat punt. Dat heeft 3 jaar geduurd en dan was het dossier niet eens volledig. Ook de gouverneur vond dit geen manier van werken, en volgde de klacht die door raadslid Linda Van den Eede werd ingediend. Meer info kan u ook vinden bij het persbericht op onze website.
  • We onthielden ons op het dossier van de overdracht van de gemeentelijke voor- en naschoolse kinderopvang en speelpleinwerking naar Infano vzw. We hebben in se geen probleem met het principe van deze overdracht. Raadslid Wendy Godaert vond echter nog zeer veel onduidelijkheden in het dossier en de samenwerkingsovereenkomst (kostprijs, praktische regelingen, ...). Vandaar onze onthouding.
  • Het nieuwe zelfuitleensysteem dat in de bibliotheek zal geïnstalleerd worden vinden we een goeie zaak. We stemden dan ook volmondig voor.
  • Raadslid Linda Van Huylenbroeck opperde haar bezorgdheid omtrent de kennis van EHBO bij leerkrachten. Ze kreeg een overzicht van de bevoegde schepen.
  • We verlieten de zitting voor de stemming over de nieuwe gemeentesecretaris als opvolger van de huidige secretaris die in pensioen gaat. We hebben uiteraard niks tegen de persoon in kwestie, maar we hebben wel altijd principeel een punt gemaakt van één secretaris voor gemeente en OCMW. In het kader van de fusie tussen gemeente en OCMW, zoals die door Vlaanderen wordt opgelegd, zou dit alvast veel geld uitgespaard hebben.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is