Respect voor onze overledenen

Op 4 november 2017, over deze onderwerpen: Borchtlombeek, Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Pamel, Strijtem

De N-VA fractie diende in de gemeenteraad van oktober twee agendapunten in die te maken hebben met de Roosdaalse begraafplaatsen.

Een eerste agendapunt betrof de opmaak van een lijst van graven met lokaal historisch belang. Indien een gehele of gedeeltelijke ontruiming van een begraafplaats zou plaats vinden, zou een deel van de lokale geschiedenis verloren kunnen gaan. Daarom is het opstellen van een dergelijke lijst sinds 2004 een wettelijke verplichting, geregeld in het Vlaamse begraafplaatsendecreet. Ons agendapunt was erop gericht om in samenspraak met Cultuurraad en culturele verenigingen tot zo’n lijst te komen. De reactie van de meerderheid sloeg ons met verstomming. Geen discussie, maar meteen de vraag om een stemming, waarop het punt uiteraard werd weg gestemd. Dat het al 13 jaar decretaal verplicht is, doet blijkbaar weinig ter zake. Maar dat in deze slordig omgesprongen wordt met de lokale geschiedenis en lokaal erfgoed, is voor ons minstens even onaanvaardbaar.

Het tweede dat we beoogden was het plaatsen van een herinneringsmuur op de Roosdaalse begraafplaatsen. Veel mensen hebben immers nood aan een lokaliseerbare plaats om bij gelegenheid naartoe te kunnen gaan om hun overleden nabestaanden te gedenken, ook wanneer de concessie is verlopen en de graftekens al zijn verwijderd. Linda Van Den Eede: “Ook hier ging de meerderheid in eerste instantie niet akkoord. Dat de kostprijs van een naamplaatje voor sommige schepenen onoverkomelijk bleek te zijn, vonden we een argument dat er eigenlijk geen was. Na lang aandringen van onze fractie werd een compromis bereikt over het oprichten van een werkgroep om de modaliteiten hiervan te regelen. We zijn relatief optimistisch, omdat dergelijke manier van werken in het verleden vruchten heeft afgeworpen. Denken we maar aan de sterretjesweides die er op initiatief van onze fractie zijn gekomen.”

Voor de N-VA fractie zullen raadsleden Linda Van Den Eede, Veerle Stassijns en Wendy Godaert deelnemen aan deze werkgroep.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is