Populier-, IJzerenkruis- en Stampmolenstraat: een straatje zonder einde?

Op 9 september 2018, over deze onderwerpen: Borchtlombeek, Gemeenteraad, Mobiliteit - Openbare Werken

Oktober 2017
Het Aquafinproject voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Populier-, Ijzerenkruis- en Stampmolenstraat staat voor de eerste maal op de agenda van de gemeenteraad. De vele aanwezigen waren toen getuige van een manifest gebrek aan dossierkennis en een doorgedreven amateurisme van de meerderheid. N-VA-fractievoorzitter Linda Van den Eede drong er toen op aan dat er eerst een nieuwe overlegvergadering met de omwonenden zou georganiseerd worden vooraleer het definitieve plan goed te keuren. 
Maart 2018
Na 5 maanden is de door de CD&V-meerderheid beloofde infovergadering nog steeds niet samengeroepen. Toch wordt het Aquafinproject voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de bovenvermelde straten voor de tweede maal op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Na grondige voorbereiding van het dossier komen N-VA-gemeenteraadsleden Linda van den Eede en Annick Borloo, samen met de opnieuw vele aanwezigen, tot de onthutsende vaststelling dat er aan het nu voorliggende dossier haast geen letter is gewijzigd ten opzichte van 5 maanden geleden: geen vernieuwd wegdek in het gedeelte van de Populierstraat richting Kattem, geen wegversmalling in de IJzerenkruisstraat ter hoogte van de woningen dicht bij de straat zodat ook de plaats voor een (door Vlaanderen en de provincie) gesubsidieerd fietspad ontbreekt, ….
Zoals ook voorgaande keer het geval, probeerde de meerderheid iedereen ervan te overtuigen dat dit slechts een ontwerp was. Tijdens de uitvoering zouden er, volgens hen, in samenspraak met de aannemer nog steeds wijzigingen kunnen aangebracht worden. Dit heeft dan wel tot gevolg dat de omwonenden geen inspraak meer hebben. Nogmaals vroeg N-VA dat er eerst een infovergadering zou plaatsvinden vooraleer dit dossier goed te keuren. Opnieuw beloofde de CD&V-meerderheid het dossier eerst te bespreken op een infovergadering. Het dossier werd dus voor de tweede maal afgevoerd!
Augustus 2018
Na nog eens 5 maanden is er nog steeds geen infovergadering gepland. Het is minder lang wachten op Godot, maar intussen kregen de omwonenden wel al fijntjes de factuur voor de ontkoppeling in de bus…

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is