N-VA vraagt een onthaal- en snelbalie zonder afspraak in het gemeentehuis

Op 7 oktober 2022, over deze onderwerpen: Burgerzaken, Gemeenteraad

N-VA Roosdaal stelt tijdens de gemeenteraad van 29 september voor om een onthaal- en snelbalie in te richten in het gemeentehuis. Inwoners of bezoekers zouden hier opnieuw terecht kunnen zonder afspraak.

Wendy Godaert, N-VA-gemeenteraadslid: ‘Wie in het gemeentehuis langskomt, wil een correcte en professionele ontvangst. Als een gemeente wil inzetten op een warm en efficiënt onthaal met aandacht voor de persoonlijke toets dan lijkt een onthaal- en snelbalie onontbeerlijk. Iemand die vraagt waarmee hij of zij je kan helpen, is in onze landelijke gemeente van onschatbare waarde. Sinds de coronapandemie was het niet meer mogelijk om zonder afspraak langs te komen op het gemeentehuis en dit vormde voor heel wat mensen een probleem. Nu het leven terug wat genormaliseerd is, zijn wij de mening toegedaan dat deze onthaal- en snelbalie realiseerbaar moet zijn en een meerwaarde kan bieden voor onze inwoners, vandaar dat ik dit voorstel indiende namens onze fractie.

Aan deze balie zou men bijvoorbeeld terecht kunnen voor meldingen, vragen en inlichtingen rond het reserveren van gemeentelijke zalen, aankoop van Roosdaalse cadeaubonnen, toeristische informatie, afhalen van vooraf aangevraagde documenten die snel afgeleverd kunnen worden zoals bijvoorbeeld identiteitskaarten, rijbewijs, reispas, diverse attesten,… Er kan aan een snelbalie ook hulp geboden worden bij het maken van online afspraken bij de andere gemeentelijke diensten. Dit kan vooral een hulp zijn voor mensen die minder vertrouwd zijn met de digitale wereld of voor mensen die geen computer of digitale middelen ter beschikking hebben. Vragen die aan de balie niet opgelost kunnen worden, kunnen doorverwezen worden naar de juiste dienst.

Onze argumenten konden rekenen op de volledige steun van de oppositiepartijen Groen en Roosdaal Anders. De 3 onafhankelijke raadsleden onthielden zich; zij leken niet overtuigd van het nut. En de CD&V-raadsleden? Die vonden het een goed voorstel, maar stemden toch tegen. Een schoolvoorbeeld van hoe ook in de Roosdaalse gemeenteraad partijpolitieke spelletjes gespeeld worden. Spijtig dat de Roosdaalse inwoners hier het slachtoffer van zijn’ , aldus Wendy Godaert.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is