N-VA Roosdaal redt dossier Roosdaalse kinderopvang

Op 26 januari 2018, over deze onderwerpen: OCMW - Sociale zaken

De N-VA-fractie heeft in het dossier voor- en naschoolse kinderopvang getoond dat ze effectief weegt op het Roosdaalse gemeentebeleid.

In november legde de CD&V-meerderheid de modaliteiten vast waaronder 3W Plus de voor- en naschoolse kinderopvang na de kerstvakantie van de gemeente zou overnemen. Zowel de gewijzigde uurregeling als de verhoogde tarieven zorgden meteen voor heel wat protest bij de ouders omdat dit niet meer overeenkwam met de gemaakte afspraken bij het begin van het schooljaar.

CD&V agendeerde daarom een nieuw voorstel dat voorzag in 2 wijzigingen aan het in november door de CD&V-meerderheid goedgekeurde reglement: de opvang zou ’s morgens betalend blijven tot 8u ipv 8u40 en een mogelijke versoepeling voor wie ‘s avonds zijn kind na 18u zou ophalen.

Wendy Godaert, N-VA-gemeenteraadslid: “Toen het dossier om de kinderopvang uit te besteden in februari 2017 op de agenda van de gemeenteraad stond, bleek reeds dat het onvoldoende doordacht opgesteld was en dat wettelijke bepalingen niet werden nageleefd. Ouders voor opvang laten betalen tot de aanvang van de lessen en de betalende opvang onmiddellijk na de lessen te laten starten, kan niet ! Bovendien verdedigde onze fractie dat bij dergelijke wijzigingen ouders moeten deel kunnen uitmaken van een evaluatiewerkgroep, maar ook daar had schepen Goossens geen oren naar.”

Linda Van den Eede, N-VA-fractievoorzitter: “Namens onze fractie heb ik het geklungel van de CD&V-meerderheid in dit dossier aan de kaak gesteld. Vooreerst werd de opdracht uitbesteed zonder de wettelijk voorziene mededinging met een schorsing door de gouverneur tot gevolg. Daarna weigerde CD&V, zelfs tot tweemaal toe, het wettelijke voorziene minimum kwartier gratis opvang voor en na de lestijden toe te passen. Bovendien wijzigden zij in november dan ook nog eens de betalende uurregeling en verhoogden zij ook de tarieven. Dat ouders hieromtrent protesteerden was niet meer dan normaal. Gemaakte afspraken in het begin van het schooljaar gelden immers voor de ganse duur van dat schooljaar. Omdat de meerderheid nu nogmaals een voorstel ter stemming legde dat niet overeenstemde met de afspraken dienden wij als N-VA-fractie een tegenvoorstel in om terug te keren naar de enige wettige situatie zoals begin september afgesproken. De meerderheid kon gewoon niet anders dan ons voorstel steunen.  Hiermee hebben we aangetoond dat wij als N-VA onze dossiers altijd op een kwalitatieve manier voorbereiden en hopen dat we ons steentje hebben bijgedragen om de onrust bij de ouders weg te nemen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is