N-VA Roosdaal doet een oproep om te peilen naar de behoeften van de lokale jeugd!

Op 29 april 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd - Sport - Bibliotheek, Gemeenteraad

 “Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze samenleving. Net zoals volwassenen hebben kinderen eigen specifieke behoeften en bekijken ze de omgeving vanuit een eigen leefwereld. Als fractie beschouwen we kinderen en jongeren als medeburgers, die volwaardig deelnemen aan de samenleving. Ook onze jeugd kan en moet actief worden betrokken bij het beleid. Wij vinden het belangrijk dat de lokale jeugd de kans krijgt om zijn stem te laten horen”, aldus Wendy Godaert (gemeenteraadslid N-VA).

 

De Jeugdmonitor is hierbij een handig instrument om een concrete bevraging op te zetten. Tijdens de gemeenteraad van 26 april 2018 vroeg de N-VA-fractie  aan het college van burgemeester en schepenen om deze online tool in te zetten om kinderen van 8 tot 14 jaar te bevragen en vervolgens met de resultaten aan de slag te gaan om het beleid bij te sturen. “We zijn dan ook tevreden dat de gemeenteraad het voorstel van de N-VA-fractie unaniem goedkeurde.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is