Gouverneur geeft N-VA gelijk: trage wegen, nog tragere beslissing!

Op 24 februari 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Milieu - Omgeving - Energie, Ruimtelijke Ordening - Wonen

Zijn ze u ook al opgevallen; de gele bordjes die u wegwijs maken langs het tragewegennet in onze buurgemeenten? Sinds 2011 sponsort de provincie zowel de aankoop als de plaatsing van deze bordjes. Buurgemeente Liedekerke was er toen als de kippen bij om op dat aanbod in te gaan.

Eind november 2013 (!) vroeg de N-VA-fractie aan de CD&V-meerderheid om dergelijke kans niet te laten liggen en ook de Roosdaalse voetwegen van gele naambordjes te voorzien. Omdat het de gemeente geen euro kost, kon volgens N-VA best zo vlug mogelijk worden gestart met de bewegwijzering van enkele, vaak gebruikte, voetwegen. De andere voetwegen zouden dan, na opmaak van een tragewegenplan, alsnog kunnen volgen.

Verantwoordelijke schepen Herman Claeys (CD&V) stelde aan de meerderheid voor om het voorstel niet goed te keuren omdat … het schepencollege een maand eerder al had beslist om niet op het aanbod van de provincie in te gaan. Hij beloofde werk te maken van een overzicht van alle voetwegen en ten laatste het jaar nadien het voorstel terug op de agenda van de gemeenteraad  te plaatsen.

Op 24 november 2016 – 3 jaar later! – werd het agendapunt op de gemeenteraad geplaatst. Intussen paste de provincie echter het subsidiereglement aan: de bordjes worden nog op kosten van de provincie aangekocht, maar voor de plaatsing moeten de gemeenten zelf instaan.

Linda van den Eede, N-VA-fractievoorzitter: “Beter laat dan nooit zou je denken. Maar als aan de gemeenteraad wordt gevraagd om "de voorgestelde locatie van trage wegen waar een naambord kan geplaatst worden goed te keuren" en in diezelfde beslissing staat dat pas "tegen 23 december 2016, een maand later dus, een digitale kaart en een foto van de exacte locaties van de te plaatsen borden zal worden opgemaakt", dan is dat om problemen vragen.       

“Aangezien de volgende gemeenteraad op 21 december 2016 zou plaatsvinden, stelden wij voor om de stemming over dat punt een maand te verdagen zodat alle gemeenteraadsleden zouden weten waarover er precies werd gestemd. De CD&V-raadsleden vonden dat echter niet nodig met als logische gevolg dat de gouverneur de genomen beslissing schorste. Volgens hem is het uiteraard van belang dat de lijst met te plaatsen borden integraal deel uitmaakt van de gemeenteraadsbeslissing. Spijtig toch dat, door de houding van CD&V,  Roosdaal, samen met vele wandelaars, nog minstens een jaar langer moeten wachten op de gele bordjes ”, aldus nog Linda Van den Eede.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is