Doorgedreven Amateurisme!

Op 1 november 2017, over deze onderwerpen: Borchtlombeek, Mobiliteit - Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening - Wonen

Op de gemeenteraad van oktober kwam het dossier ter sprake van het geplande Aquafinproject langs de Populierstraat, Bosstraat, Stampmolenstraat en IJzerenkruisstraat in Borchtlombeek. Met dit project, dat geraamd is op net geen 3 miljoen euro (waarvan de helft ten laste van de gemeente), worden niet alleen gescheiden rioleringen en bufferbekkens aangelegd, maar worden ook de straten volledig vernieuwd.

Op basis van het ingrijpende karakter van de werken en de hoge kostprijs, vonden wij als N-VA fractie dat dit dossier een zeer groot draagvlak verdiende. We namen dan ook het initiatief om de buurtbewoners uit te nodigen op de gemeenteraad om hen de kans te geven de discussies over dit thema eens van nabij te volgen. Hun massale aanwezigheid wekte enige ongerustheid bij burgemeester en schepenen. De burgemeester voelde de bui al hangen en probeerde de mensen op te vangen in de gang. Wat ze die mensen vertelde weten we niet precies maar afgaande op de uitleg waarmee ze de zitting begon, probeerde ze hen te overtuigen dat ze vandaag niets konden doen op de gemeenteraad. In de hoop dat ze even vlug zouden verdwijnen als ze gekomen waren, misschien?

Op een voorgaande infoavond, twee jaar geleden, werden door de omwonenden immers heel wat knelpunten meegegeven, waarmee in het verdere verloop van dit dossier geen rekening werd gehouden. Dat vinden we niet kunnen. Het lijkt alsof de meerderheid bang is voor inspraak van de burger die de situatie op het terrein vaak goed kent en aanvoelt. Groot was ook onze verbazing toen op meerdere vragen uit onze fractie geen antwoord kwam van de bevoegde schepenen. De hele voorstelling getuigde van een manifest gebrek aan dossierkennis en doorgedreven amateurisme.

N-VA gemeenteraadslid Annick Borloo: “Dergelijk lijvig dossier verdient meer aandacht, meer knowhow en een burgemeester die de aanwezigen niet verkeerd inlicht over het verdere verloop. We vinden het dan ook meer dan logisch dat de meerderheid dit dossier van de agenda haalde. Dat de omwonenden eerst worden geraadpleegd en dat de plannen worden aangepast vooraleer het dossier opnieuw aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, is de logica zelve. Op die manier worden belangrijke meerkosten vermeden. Want versta ons niet verkeerd: we hebben helemaal geen probleem met de intentie om een oplossing te zoeken voor deze problematiek, maar we willen dat dit dossier behandeld wordt met kennis van zaken en met respect voor de omwonenden en hun inbreng.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is