Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 1 november 2017, over deze onderwerpen: Borchtlombeek, Mobiliteit - Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening - Wonen

Op de gemeenteraad van oktober kwam het dossier ter sprake van het geplande Aquafinproject langs de Populierstraat, Bosstraat, Stampmolenstraat en IJzerenkruisstraat in Borchtlombeek. Met dit project, dat geraamd is op net geen 3 miljoen euro (waarvan de helft ten laste van de gemeente), worden …

De agenda voor de gemeenteraad van 27 april  kan u als bijlage bij dit bericht vinden. Volgende punten wilden we kort toelichten: Gemeentepersoneel: aangepaste versie rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel-goedkeuring: Omdat het dossier niet volledig aan de gemeenteraad werd voorgelegd …

Op 24 februari 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Milieu - Omgeving - Energie, Ruimtelijke Ordening - Wonen

Zijn ze u ook al opgevallen; de gele bordjes die u wegwijs maken langs het tragewegennet in onze buurgemeenten? Sinds 2011 sponsort de provincie zowel de aankoop als de plaatsing van deze bordjes. Buurgemeente Liedekerke was er toen als de kippen bij om op dat aanbod in te gaan. Eind november 2013 …

Op 1 november 2016, over deze onderwerpen: Politie - Veiligheid, Ruimtelijke Ordening - Wonen

Ongeveer een jaar geleden (!) stelde N-VA-gemeenteraadslid Annick Borloo voor om ook in de Populierstraat een voetpad, extra verlichting en suggestiestroken voor fietsers aan te brengen. De burgemeester antwoordde dat een voetpad en extra verlichting niet prioritair waren en bovendien veel te duur …

Op 1 juli 2016, over deze onderwerpen: Politie - Veiligheid, Ruimtelijke Ordening - Wonen, Strijtem

N-VA Roosdaal ijvert al jaren in de gemeenteraad voor meer fiets- en voetpaden. We zijn dan ook voor het project van een veilige verbinding voor zwakke weggebruikers op de Reigersbaan in Strijtem. Alleen zitten we met nog een heleboel vragen, die maar niet beantwoord geraken. De N-VA keurde in …

Op 12 oktober 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Pamel, Ruimtelijke Ordening - Wonen

Tijdens de gemeenteraad van 6 juli gaven wij reeds aan dat het dossier met betrekking tot de voetwegen tussen de Keerstraat, Sint-Rochusweg en Kwinkeleer, inhoudelijke fouten bevatte en daarom vroeg de N-VA-fractie het dossier naar een volgende gemeenteraad te verplaatsen om het College van …