Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 1 december 2017, over deze onderwerpen: Financiën - Begroting, Mobiliteit - Openbare Werken

“Wou komt de nie kerk van Poumel?” was het thema van het wagenspel van de “Dikke van Pamel-feesten” van 1986. Als we de gang van zaken rond de Sint-Gaugericuskerk op een rijtje zetten, vragen we ons af of we dat wagenspel niet eens opnieuw moeten opvoeren. Ettelijke jaren geleden werd aan de …

De agenda voor de gemeenteraad van 27 april  kan u als bijlage bij dit bericht vinden. Volgende punten wilden we kort toelichten: Gemeentepersoneel: aangepaste versie rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel-goedkeuring: Omdat het dossier niet volledig aan de gemeenteraad werd voorgelegd …

Op 23 februari ging de gemeenteraad van februari 2017 door. De agenda voor die vergadering kan u als bijlage bij dit bericht vinden. Het werd een relatief korte vergadering, waarvan we enkele dossiers kort willen toelichten. We namen akte van het feit dat de gouverneur onze fractie gelijk gaf …

Op 10 februari 2017, over deze onderwerpen: Activiteiten - Afdelingswerking, Financiën - Begroting

Nadat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon in laatste instantie diende af te zeggen voor onze gespreksavond, konden we alsnog een klepper voorstellen als vervanger. Niemand minder dan minister van Financiën Johan Van Overtveldt kwam toelichting geven over zijn beleid. Het werd, net als vorig …

Op 1 november 2016, over deze onderwerpen: Burgerzaken, Financiën - Begroting

Hebt u ook al gemerkt dat, ondanks uw inspanningen om het waterverbruik te beperken, uw factuur van De Watergroep niet daalt? Maar dat is niet volledig te wijten aan hun stijgende prijzen. Want naast het waterverbruik betaalt u ook een bijdrage voor de afvoer van drinkwater. En de kostprijs …

Aan de hand van vijf testen (openbaarheid van bestuur, bibliotheken, kostprijs, documenten, toegankelijkheid website en bereikbaarheid burgemeester) nam de krant Het Nieuwsblad alle 308 Vlaamse gemeenten onder de loep. Op basis van de resultaten werd een rangschikking opgemaakt, waarbij Roosdaal de …